• банер - дээд

Ачааны цахилгаан шат

  • GVH II, GVH II- MRL, GVH and G · Fre ачааны лифт

    GVH II, GVH II- MRL, GVH and G · Fre ачааны лифт

    Гуангри ачааны лифт нь өндөр хөгжилтэй технологи, аюулгүй байдал, тогтвортой байдал, тээвэрлэлтийн өндөр үр ашиг, урт хугацааны үйлчилгээ зэргээрээ онцлог бөгөөд энэ нь өндөр ачаалал, өндөр давтамжийн ачааны шаардлагад нийцдэг.